INTUITIVE

 

INTUITIVE je projekt troch spriaznených duší, objavujúcich okolie vlastného domova.

Vytvorené v spolupráci s Monikou Vaškorovou a Dašou Horváthovou.