WHEN THE EVENING COMES

 

AŽ PRÍDE VEČER… vychádza zo slovenského smútočného kroja. Tmavé siluety, biele vreckovky a tradičná modrotlač ako inšpirácia vyúsťuje do súčasných stylingových tendencií a novej interpretácie pomocou modernej techniky lasera.